תמונות
בדיחות
תמונות עמישראל
הומור שחור?
30% 70%
מוכרים אותי
33% 67%
עצור!
58% 42%
נוהג כחוק?
38% 62%
פקח יקר
40% 60%
איפה יהיו השאר?
67% 33%
1 2